Bureau Post Inkomensbeheer en Trainingen

Welkom op de website van BPINK

Het adres voor inkomensbeheer en trainingen.

Wij nemen uw financiële zaken waar indien u of uw cliënt niet langer of tijdelijk niet in staat is dit zelf te doen. Wij beseffen dat het uit handen geven van de gehele financiële administratie een grote stap is, daarom is ons streven dit zo duidelijk en transparant mogelijk te doen. Via een persoonlijke login bij Onview hebt u inzage in uw financiën.

Wat is beschermingsbewind?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is? Dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

Als hoofdtaak is de bewindvoerder verantwoordelijk voor het beheren- en beschermen van de financiële zaken. Wij zorgen ervoor dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.

Als uw cliënt, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de volledige financiën problematisch wordt, dan kunnen er beschermingsbewind voor uw cliënt worden aangevraagd bij de kantonrechter. Door professioneel beheer van de financiën kunnen conflicten in familiaire kring en misbruik door anderen vervolgens worden voorkomen.

Alleen meerderjarigen kunnen door de rechtbank onder bewind worden gesteld. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. Onder bewindstelling kan wel worden aangevraagd voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

Wat doet de bewindvoerder voor u?

Tot de normale werkzaamheden van de bewindvoerder behoren:
• Het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1;
• Het aanvragen van zorg- en woontoeslag;
• Het aanvragen van uitkeringen;
• Kwijtschelding verzoeken van heffingen;
• Het afsluiten van verzekeringen;
• De doorbetaling van de vaste lasten;
• De behandeling/doorzending van de post;
• Regelmatig contact met de cliënt, op afgesproken tijden;
• Het doen van rekening en verantwoording, maandelijks aan de cliënt, jaarlijks aan de kantonrechter.

Hoe wordt beschermingsbewind aangevraagd?

In de eerste plaats kunt u zelf beschermingsbewind aanvragen. Verder kan uw partner dit verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd onderbewindstelling aanvragen. Daarnaast kan de officier van justitie het bewind verzoeken.

Bij 'formulieren' vindt u het formulier waarmee de aanvraag ingediend kan worden. Om het bewind goed uit te voeren moeten we een compleet overzicht krijgen van de persoonlijke en financiële situatie. Voor het krijgen van dit overzicht wordt een huisbezoek gepland, hierin worden de financiën doorgenomen en worden heldere afspraken over onze dienstverlening gemaakt. Wanneer er later iets gewijzigd moet worden in het budgetplan moet dit op tijd aan uw bewindvoerder worden doorgegeven. Wij zorgen er voor dat wij post met betrekking tot inkomsten en uitgaven rechtstreeks ontvangen. Wij zorgen er ook voor dat de betalingen juist verricht worden.

Tarieven 2021

1 persoon   excl. BTW   incl. 21% BTW
Intake standaard 559,00 676,39
Maandtarief standaard 98,92 119,69
Maandtarief schuldenbewind 128,00 154,88
Echtpaar
Intake standaard 670,00 810,70
Maandtarief standaard 118,67 143,59
Maandtarief standaard
1x standaard, 1x schulden 136,08 164,66
Maandtarief 2x schulden 153,50 185,74
Bijzondere werkzaamheden
Per uur 69,80 84,46

Eénmalige griffiekosten van €  83,00

Formulieren

Hieronder kunt u documenten downloaden.

Bewindvoering-en-of-mentorschap
Akkoordverklaring
Klachtenregelement

© Bureau Post Inkomensbeheer en Trainingen, NL-Amersfoort